Klachtenprocedure

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u onverhoopt toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken.
Om te beginnen raden wij u altijd aan om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen. Wij zullen altijd een gesprek met u aangaan om de eventuele problemen op te lossen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u altijd een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen aanwezig te zijn bij dit gesprek.
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Voor acupunctuur is dit de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.
Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u op de website van onze praktijk.