Huisregelement – Fysiotherapie Remko Lupker – Vlaardingen

Fysiotherapie Remko Lupker

Header afbeelding

Locatie Centrum

Jan Pieterszoon Coenlaan 21
3131 NJ  Vlaardingen
Tel: 010-4745588
E-mail: info@fysioremkolupker.nl

Locatie Holy
Baarnhoeve 8
3137 RL  Vlaardingen

Openingstijden

Maandag:     8:00 - 18:00 uur
Dinsdag:     7:30 - 18:00 uur
Woensdag:     7:30 - 18.00 uur
Donderdag:     7:30 - 18:00 uur
Vrijdag:     7:30 - 17:00 uur

Om een afspraak te maken kunt u het best telefonisch contact met ons opnemen.

Huisregelement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
 • De praktijk behoudt zicht het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Niet nagekomen afspraken komen voor rekening van de patiënt.
 • 24 uur of langer van te voren afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.
 • Binnen 24 uur afgezegde afspraken kunnen bij de patiënt zelf in rekening word gebracht.
 • Het is mogelijk dat u via internet wordt verzocht deel te nemen aan een enquête over de kwaliteit binnen onze praktijk. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan kenbaar maken aan de therapeut.